Salarisverwerking

Het periodiek maken van salarisberekeningen hoort ook tot ons takenpakket. Het kan zijn dat wij uw administratie al verzorgen, maar het kan ook zo zijn dat u alleen uw salarisadministratie bij ons onderbrengt.

Wij verzorgen periodiek de salarisverwerking voor uw personeel. Daarvoor maken wij gebruik van verschillende softwarepakketten die afgestemd zijn op die situatie die voor u het meest aansluit bij uw wensen.

Sinds 2014 zijn wij ook begonnen met het digitaal verstrekken van salarisspecificaties voor de werknemers. Dit houdt in dat er een groot deel van de papiermassa niet meer nodig is en dat uw werknemers via een beveiligde omgeving toegang krijgt tot zijn/haar overzichten.

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

  • periodiek verstrekken van salarisstroken
  • maandelijks een journaalpost met gebruikmaking van uw eigen rekening schema
  • elektronische aangifte loonheffingen
  • jaarlijks het verstrekken van de nodige overzichten t.b.v. uw administratie
  • jaarlijks het verstrekken van de jaaropgave voor de werknemer